Kinderalimentatie

Kinderalimentatie · 03. februari 2020
Een voorbeeldberekening van kinderalimentatie waarbij alle belangrijke onderdelen worden besproken en inzichtelijk wordt gemaakt hoe de hoogte van kinderalimentatie wordt vastgesteld.
Kinderalimentatie · 15. september 2019
Artikel 1:392 lid 1 BW bepaalt dat ook stiefouders alimentatieplichtig kunnen zijn.