Kinderalimentatie

Kinderalimentatie · 15. september 2019
Artikel 1:392 lid 1 BW bepaalt dat ook stiefouders alimentatieplichtig kunnen zijn.