Echtscheiding


U of uw ex-partner heeft besloten om te gaan scheiden. Misschien bent u opgelucht, misschien verbijsterd of juist enorm teleurgesteld en gefrustreerd. Hoe u zich ook voelt; een scheiding is het ontvlechten van twee levens. Niet alleen emotioneel, maar ook zakelijk, omdat er veel praktische zaken geregeld moeten worden. Hieronder treft u een stappen die u op weg helpt.


Stap 1 | SCHEIDINGSMELDING

De mededeling aan uw partner dat u wilt scheiden, noemen we de scheidingsmelding. Voor veel mensen is dit misschien de moeilijkste stap want hoe vertelt u het aan uw partner? Wat u ook doet, vertel het persoonlijk, draai er niet omheen en geef uw partner rustig de gelegenheid om te reageren. Hoe moeilijk het ook is, het is goed om er met elkaar over te praten. Kom dan niet met verwijten. Leg uit waarom het voor u beter is om uit elkaar te gaan. Hoe emotioneel de reactie ook is, trap niet in de valkuil om verwijten met verwijten te beantwoorden. Uw besluit om te scheiden staat immers vast. En uw partner heeft tijd nodig om de klap te verwerken en na te denken over hoe het verder moet.

 

Het klinkt misschien vreemd in deze situatie, maar een goed begin is het halve werk. En goed scheiden nu voorkomt later veel problemen. Als u met elkaar in gesprek blijft, kunt u vrijwel zeker ook ‘samen’ scheiden.


STAP 2 | advocaat of bemiddelaar

Om te kunnen scheiden heeft u een advocaat/echtscheidingsbemiddelaar nodig. Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter en alleen advocaten mogen een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Of u een advocaat wenst of een bemiddelaar; in beide gevallen bent u bij ons aan het juiste adres. In geval van bemiddeling kiest u samen voor de begeleiding van één advocaat. Hiervoor is het echter wel belangrijk dat jullie goed overweg kunnen met elkaar. In dat geval is het mogelijk de echtscheiding sneller en gemakkelijker (soms zelfs binnen vier weken) af te ronden, omdat u dan samen goede afspraken kunt maken en er geen rechter nodig is die zich over de zaak zal buigen. Dit zal veel tijd, geld en energie besparen. 

 

Mochten jullie niet 'on speaking terms' zijn dan kan het weleens lastig gaan worden om samen afspraken te maken dan zult u allebei een eigen advocaat nodig hebben. Als gespecialiseerd familierechtsadvocaat zijn onze advocaten opgeleid om met de advocaat van uw ex-partner een oplossing te vinden en de scheiding zo harmonieus mogelijk te laten verlopen. Wanneer dat niet mogelijk blijkt te zijn, dan zullen wij de punten waar jullie niet over uitkomen aan de rechter voorleggen.


stap 3 | Persoonlijke gegevens

Om te kunnen scheiden heeft u allereerst de persoonlijke gegevens van u en uw partner en eventuele kinderen nodig. Noteer ook de gegevens van het huwelijk, zoals trouwdatum en -plaats. Als u een akte van de huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen, voeg die dan bij de stukken. Is die akte er niet, dan bent u (normaal gesproken) getrouwd in gemeenschap van goederen. Met de checklist van de Nederlandse Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) weet u zeker dat u alle persoonlijke informatie voorhanden heeft. 


STAP 4 | bezittingen en schulden

Maak een compleet overzicht van alle bezittingen en schulden van u en uw partner en verzamel de bewijsstukken hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het eigendomsbewijs van uw huis en de notariële hypotheekakte. En aan financiële stukken als de kapitaalverzekering, lijfrentepolissen, beleggingen, bankafschriften (van spaar- en bankrekeningen) en de aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren. Verder van belang zijn bijvoorbeeld de gegevens van motorvoertuig(en) en een inboedellijst. Bedenk alvast hoe u de inboedel wilt verdelen of doe daarvoor een voorstel. Voor deze stap kunt u de checklist 'Bezittingen en schulden' downloaden. 


stap 5 | Alimentatie

U wilt natuurlijk graag weten hoe u er na de scheiding financieel bij komt te zitten. Mogelijk moet er kinderalimentatie of partneralimentatie worden betaald. Daarvoor is het belangrijk dat u bewijsstukken van het inkomen en de vaste lasten van u en uw partner verzamelt. Dit is ook het moment om na te denken over de toekomstige woonplannen en de financiële gevolgen hiervan: wilt u een huis kopen of juist huren? Wilt u misschien uw partner uitkopen, zodat u de eigen woning op naam krijgt?


stap 6 | Pensioen

Een scheiding kan ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Om dat te kunnen bepalen, zijn bewijsstukken nodig van alle door u en uw partner opgebouwde pensioenaanspraken. Heeft u bij meer werkgevers gewerkt? Dan heeft u soms bij meer pensioenverzekeraars pensioen opgebouwd. Bent u directeur-grootaandeelhouder en heeft u pensioen in eigen beheer opgebouwd? Verzamel dan de pensioenbrief en de laatste overzichten die door de accountant zijn gebruikt voor de jaarstukken. Meer informatie over pensioen bij scheiding vindt u op www.pensioenkijker.nl. 


stap 7 | ouderschapsplan

Heeft u kinderen? Dan zijn u en uw partner wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken. Dit ouderschapsplan wordt samen met het verzoek tot scheiding bij de rechtbank ingediend. Dit vFAS-model-ouderschapsplan geeft u een idee hoe zo’n ouderschapsplan er uitziet.


vervolg

Hoe meer afspraken u en uw partner samen maken, hoe sneller de procedure verloopt. Lukt het om overal samen afspraken over te maken, dan is de scheiding bij de rechtbank slechts een formaliteit.

 

Dankzij deze informatie van vFAS weet u waar u aan toe bent en wat van u verwacht wordt. 


Gratis verkennend gesprek

Meer informatie? Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek met mr. Sangar of mr. Honders.

Bel naar 0107370292 of maak gebruik van het contactformulier.