· 

Hoeveel kinderalimentatie dient mijn ex-partner aan mij te betalen?

Mijn ex-partner (Jaap) en ik (Sylvia) zijn begin dit jaar uit elkaar gegaan. Wij hebben samen een kind (Remy) van drie jaar oud. Remy woont bij mij. Het inkomen van Jaap bedroeg vorig jaar € 3.250,- bruto per maand. Wij hadden afgesproken dat ik vooral de zorg van Remy voor mijn rekening zou nemen. Ik werkte dan ook parttime en mijn inkomen bedroeg € 1.375,- bruto per maand. 

 

Hoeveel kinderalimentatie dient Jaap maandelijks aan mij te betalen? 

 

Bij de berekening van de hoogte van kinderalimentatie staan de begrippen 'behoefte' en 'draagkracht' centraal. Bij de bepaling van de behoefte van het kind wordt gekeken welk bedrag het kind maandelijks nodig heeft. Bij de bepaling van de draagkracht van de alimentatieplichtige (degene die alimentatie betaalt) wordt gekeken hoeveel hij maandelijks kan betalen. 

 

| Stap 1 - de behoefte van het kind vaststellen
Voor het vaststellen van de behoefte van Remy wordt gebruik gemaakt van het rapport 'Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie'. In dit rapport is een behoeftetabel opgenomen. Deze tabel geeft - afhankelijk van de leeftijd van het kind en het gezinsinkomen - aan wat de behoefte is van het kind.

 

Bij de berekening van de behoefte van Remy gaan we uit van een bruto maaninkomen van € 3.250,- aan de zijde van Jaap en € 1.375,- aan de zijde van Sylvia. Op basis van dit inkomen en de leeftijd van Remy bedraagt de behoefte van Remy € 548,- per maand. 

 

| Stap 2 - de draagkracht van de ouders vaststellen

Jaap en Sylvia dienen naar rato van hun draagkracht bij te dragen in de behoefte van Remy. 

 

Hoeveel Jaap moet betalen is afhankelijk van zijn besteedbaar (lees: netto) inkomen. Het besteedbaar inkomen van Jaap bedraagt € 2.606,- per maand. Op dit inkomen worden vervolgens een aantal kosten (bijstandsnorm en woonlasten) in mindering gebracht. De bijstandsnorm bedraagt € 975,- per maand en bij Jaap wordt conform de richtlijnen uitgegaan van een woonlast van € 782,- per maand. De totale kosten van Jaap bedragen € 1.757,- per maand. Dit zijn kosten die Jaap nodig heeft om zelf rond te komen. Nadat deze kosten in mindering zijn gebracht op zijn netto inkomen, resteert voor Jaap een bedrag van € 849,- per maand. Volgens de alimentatie richtlijnen dient 70% van dit bedrag beschikbaar te worden gesteld voor kinderalimentatie. Dit betekent dat de draagkracht van Jaap € 595,- per maand bedraagt. 

 

De draagkracht van Sylvia bedraagt op basis van haar netto inkomen (inclusief kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop) € 209,- per maand.

 

Tot slot dient een vergelijkt gemaakt te worden tussen de draagkracht van Jaap en Sylvia, omdat zij natuurlijk naar rato van hun draagkracht dienen bij te dragen in de behoefte van Remy. Uit deze vergelijking volgt dat het aandeel van Jaap € 405,- per maand bedraagt. 

 

Is dit ook het bedrag dat Jaap aan Sylvia dient te betalen? 

Met deze vraag komen we aan bij de laatste stap: de zorgkorting. Zorgkorting is een korting op de kinderalimentatie. De hoogte van de zorgkorting is afhankelijk van de mate van omgang tussen Jaap en Remy; hoe frequenter de omgang, des te hoger de zorgkorting. 

 

| Stap 3 - de zorgkorting berekenen

Indien Jaap gemiddeld twee dagen per week omgang zou hebben met Remy dan komt aan Jaap een zorgkorting van 25% toe. Dit betekent dat Jaap dan geen € 405,- maar € 268,- dient te betalen aan Sylvia. Indien Jaap gemiddeld één dag per week omgang heeft met Remy, bedraagt de zorgkorting 15% en zijn bijdrage in de kosten van Remy € 323,- per maand.

 

Mocht er helemaal geen omgang zijn tussen Jaap en Remy dan betaalt Jaap wel het volledige bedrag van € 405,- per maand. 

 

Let op! Dit betreft een zeer summiere en vereenvoudigde weergave van een kinderalimentatie berekening. Aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u weten hoeveel alimentatie u maandelijks dient betalen of behoort te ontvangen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met mr. A. Sangar of mr. J.M.F. Honders. 

 

Bel naar 010 798 24 53 of maak gebruik van het contactformulier.