· 

Ben ik als stiefouder verplicht kinderalimentatie te betalen?

Artikel 1:392 lid 1 BW bepaalt dat ook stiefouders alimentatieplichtig kunnen zijn. Een stiefouder is echter alleen verplicht gedurende zijn huwelijk of zijn geregistreerde partnerschap alimentatie te betalen aan de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerde partner, aldus artikel 1:395 lid 1 BW.

 

Allereerst is het dus van belang dat er sprake is van een huwelijk of geregistreerde partnerschap tussen de ouder van de minderjarige en de stiefouder. De vraag wordt vaak gesteld of je door samenwonen (ongehuwd) ook stiefouder wordt in de zin van de wet. Het antwoord op deze vraag is NEE.

 

Naast het vereiste huwelijk of geregistreerde partnerschap is het ook van belang dat de minderjarige tot het gezin behoort. Dit is vaak het geval indien de minderjarige zijn hoofdverblijfplaats (ingeschreven staan BRP) bij zijn ouder en stiefouder heeft.

 

VOORBEELD

Lotte en Jaap zijn gescheiden en hebben samen twee minderjarige kinderen. De kinderen wonen bij Lotte en Jaap betaalt maandelijks kinderalimentatie aan Lotte. Maar wat als Lotte gaat trouwen of een geregistreerde partnerschap aangaat met haar nieuwe vriend Kamal. Wordt Kamal dan ook alimentatieplichtig? Zo ja, wat betekent dit dan voor de hoogte van de kinderalimentatie die Jaap maandelijks aan Lotte betaalt.

  

Het antwoord op de eerste vraag is ja: Kamal wordt alimentatieplichtig. Het gevolg hiervan is dat de bijdrage van Jaap in meeste gevallen (stukken) lager zal worden, omdat Kamal als onderhoudsplichtige stiefouder geacht wordt mee te betalen aan de kosten van de kinderen.

 

WANNEER EINDIGT DE ONDERHOUDSPLICHT?

De onderhoudsplicht eindigt voor de stiefouder zodra het stiefkind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Daarnaast eindigt de onderhoudsplicht als het stiefouderschap eindigt.  

 

VRAGEN?

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met mr. A. Sangar of mr. J.M.F. Honders. 

Bel naar 010 798 24 53 of maak gebruik van het contactformulier.