Specialismen


"Bij Advocatenpraktijk Sangar geloven wij in specialismen, want als het om juridische zaken gaat, is expertise essentieel. Daarom hebben wij een tweetal juridische specialismen waar wij ons volledig aan wijden." 


Personen- en familierecht


 

 Echtscheiding

 Verbreking samenwoning

 Kinder - en partneralimentatie

● Gezag en omgang

 Ouderschapsplan

 Afstamming en erkenning


Sociaal zekerheidsrecht

 

 Werkloosheidswet

 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

●  Ziektewet

 Participatiewet

 Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

● Algemene Ouderdomswet (AOW)